Концептуална фотография

Тук виждате как идеите се превръщат в образи. Преди всяка снимка се правят скици, които се обсъждат с клиента. След това идва ред на заснемането и обработката, като движеща сила в този процес е креативността, която казва последната дума относно визията на тези изображения.

 

Conceptual photography


Here you can see how ideas have turned into visions. Initial storyboard sketches are created for client's approval before each shot. Afterwards comes the shooting process and post-production, where creativity takes place as a final approach for these images.

1/2
  • Instagram
  • Facebook Classic