top of page

Концептуална фотография

Концептуалната фотография може да послужи за изграждане на имиджова реклама и създаване на фирмена идентичност, която да ви откроява от останалите конкуренти на пазара. Това са красиви и креативни снимки за корици, флаери, постери и заглавни страници, създадени с маркетингова цел.

При нужда ще бъдат наети модели, гримьор, фризьор, стилист, асистент, за да получим най-качествените резултати.

Тук виждате как идеите се превръщат в образи. Преди всяка снимка се правят скици, които се обсъждат с клиента. След това идва ред на заснемането и обработката, като движеща сила в този процес е креативността, която казва последната дума относно визията на тези изображения.

За повече информация и цени се свържете с мен!

bottom of page